hp2max body type

ประเภทของรูปร่าง ( Body Type )

Body Type หรือ ประเภทของรูปร่าง ก่อนที่เรานั้นจะเริ่มออกกำลังกายหรืออยากปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองจำเป็นที่จะต้องรู้ประเภทรูปร่างของตัวเองเสียก่อน ซึ่ง ประเภทของรูปร่าง นั้นหลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้จะเป็นการดีถ้าเรารู้ว่าประเภทรูปร่างของร่างกายเราอยุ่ที่ประเภทใด เพื่อให้การออกกำลังกายและการดูแลรูปร่างได้ง่ายหรือดียิ่งขึ้น ประเภทของรูปร่าง ( Body Type ) มี 3 ประเภท 1. เอกโตมอร์ฟ (Ectomorph) ลักษณะของคนประเภทนี้คือ โครงกระดูกเล็ก ผอม เพรียว ช่วงไหล่แคบ หน้าอกแบน สะโพกเล็ก ไขมันใต้ผิวหนังในร่างกายมีน้อยมาก กล้ามเนื้อมีน้อย และมีลักษณะบาง การเผาพลาญพลังงานดีมาก ( Metabolism ) ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรืออ้วนยาก แต่จะย้วย เล่นเวท เพิ่มกล้ามเนื้อได้ยาก แต่ถ้าเลิกเล่นเวท หุ่นก็จะกลับมาผอมแห้งเหมือนเดิมได้ง่าย การออกกำลังกายของคนประเภท เอกโตมอร์ฟ (Ectomorph) โครงสร้างประเภทนี้ควรออกกำลังกายในโปรแกรมที่ มีความหนักที่สูง แต่ใช้เวลาที่สั้น  หรืออาจจะฝึกในรูปแบบของ Hypertrophy Training หรือ Strength …

ประเภทของรูปร่าง ( Body Type ) Read More »