การตั้งเป้าหมายในชีวิต (SMART Goals)

          การตั้งเป้าหมายในชีวิต | คำว่าการใช้ชีวิตทุกคนล้วนมีเป้าหมายไม่ว่าจะทำเพื่อตัวเอง เพื่อคนที่รัก เพื่อสังคมหรือแม้กระทั้งเพื่อคนอื่นที่รู้จักและไม่รู้จัก แต่ในบางครั้งคนเราก็เจอปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งเร้ารอบตัวต่างๆเข้ามายั่วยุพาเราหลุดจากเป้าหมายที่ดีที่เราตั้งเอาไว้หรือตั้งใจที่จะทำดังนั้นในบทความนี้ผมจึงมีเครื่องมือวิธีคิดที่ช่วยให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นโดยไม่หลุดจากเป้าหมายและมีความชัดดเจนมากยิ่งขึ้นเครื่องที่ว่านี้ก็คือ S.M.A.R.T Goals การตั้งเป้าหมายในชีวิต | SMART Goals คืออะไร           SMART Goals คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทำตามเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นระบบที่มีความชัดเจนไม่ใช่ใช้แค่ความเพ้อฝันหลัก เครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว ซึ่ง smart goals นั้นจะประกอบไปด้วย          – S : Specific          – M : Measurable          – A : …

การตั้งเป้าหมายในชีวิต (SMART Goals) Read More »