การออกกำลังกายตามหลักFITT

การออกกำลังกายตามหลัก FITT

          เป้าหมายในการออกกำลังกายของแต่ละคนหรือแต่ละวันนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งในบางคนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหรือออกแบบโปรแกรมการฝึกในเบื้องต้นให้กับตัวเองอย่างไร วันนี้ hp2max มีเทคนิคง่ายๆในการวางแผนการออกกกำลังกายโดยใช้หลัก “FITT” ซึ่งจะประกอบไปด้วย

การออกกำลังกายตามหลักFITT

F = Frequency (ความถี่ในการออกกำลังกาย)

          การออกกำลังกายที่ดีนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความถี่หรือความสม่ำเสมอซึ่งจะก่อให้เกิดวินัยการออกกำลังกาย ถ้าทุกคนทำในข้อนี้ได้ทุกอย่างที่เป็นผลดีก็จะตามมาด้วย จากหลายๆบทความหรือในกลุ่มคนส่วนใหญ่ทราบอยู่แล้วว่าเราควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ในความเป็นจริงบางกลุ่มก็สามารถควบคุมความถี่ตรงนี้ได้และก็มีบางกลุ่มที่ไม่สามารถความคุมความถี่แบบนี้ได้เช่นกันแต่ไม่ใช่ขาดความถี่จากอาการขี้เกียจหรือขาดวินัย ดังนั้นผมจะขอแนะนำง่ายๆว่าให้ทุกๆท่านออกกำลังกายเท่าที่ออกได้แต่ขอให้มีความสม่ำเสมอให้มากที่สุดก็พอเพราะแต่ละคนสภาพร่างกายกับภาระหน้าที่ไม่เหมือนกัน

I = Intensity (ความหนักในการออกกำลังกาย)

          เรื่องของความหนักในการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการฝึกว่าจะฝึกไปเพื่ออะไรซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีเป้าหมายในการฝึกที่แตกต่างกันออกไปเช่น ต้องการฝึกเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตจึงต้องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในช่วง 70-80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

การออกกำลังกายตามหลักFITT

T = Time (ระยะเวลาในการออกกำลังกาย)

          ระยะเวลาในการออกกำลังกายนั้นเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากด้วยมีปัจจัยหลายๆอย่างเป็นตัวประกอบ ทั้งงาน ทั้งครอบครัว ธุระหรือกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตจึงทำให้เวลาในการฝึกของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นผมจึงแนะนำว่า “จงฝึกเท่าที่ฝึกได้แต่ช่วงเวลาในการฝึกนั้นต้องเน้นคุณภาพและความเข้มข้นที่สูง” ตามที่กล่าวถ้าทุกท่านมีเวลาฝึกหรือออกกำลังกายน้อยแต่มีความเข้มข้นในการฝึกที่สูง 15-30 นาทีก็สามารถออกกำลังได้ ถ้าคนที่สามารถควบคุมหรือมีเวลาในการฝึกแนะนำ 60-90 นาทีเวลาประมาณนี้ก็ถือว่ากำลังดีเลย

T = type (ประเภทหรือชนิดของการออกกำลังกาย)

          สำหรับชนิดของการออกกำลังกายนั้นแรกๆเราควรเลือกตามที่เราถนัด ชอบหรือมีความสนใจกับชนิดและอุปกรณ์การออกกำลังกายนั้นๆแต่ก็ไม่ควรอยู่กับกิจกรรมเดิมๆนานจนเกินไปเพราะจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้ช้าเช่น ปั่นจักรยานมาได้ 2-3 สัปดาห์ แล้วร่างกายเกิดการชินและปรับตัวเราก็ควรเปลี่ยนกิจกรรมอาจจะเป็นวิ่งแทนก็ได้เพื่อให้ร่างกายเกิดการพัฒนาอยู่เสมอ

การออกกำลังกายตามหลักFITT

          ในการออกกำลังกายนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี ดังนั้นกลุ่มคนที่กำลังจะเริ่มต้นออกกำลังกายก็สามารถนำเอาหลัก FITT ไปปรับใช้และใช้หลัก Smart Goals มาช่วยในการตั้งเป้าหมายด้วยก็ได้เช่นกัน สำหรับคนที่ออกกำลังกายและมีวิธีการฝึกที่ดีอยู่แล้วก็สามารถนำหลักการ FITT ไปปรับใช้ในแบบขั้นที่สูงขึ้นได้เช่น ความถี่ เปลี่ยนจากฝึกกี่ครั้งแต่สัปดาห์เป็นความถี่ในการฝึกแต่ละท่า , เวลา จากเวลาในการออกกำลังกาย เปลี่ยนเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อยืดหรือหดตัวในระหว่างการฝึกแต่ละท่าเป็นต้น สิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือระหว่างออกกำลังกายหรือฝึกนั้นควรดื่มน้ำหรือจิบๆน้ำไปเรื่อยๆด้วยและรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อ

Leave a Comment

Your email address will not be published.